Stöd vid rättegång

Om du fått en kallelse till att medverka i en rättegång (som vittne eller målsägande) kan en av våra stödjare följa med dig som stöd.

Om du vill ha mer information om hur en rättegång går till eller har andra frågor kring rättsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Det finns även mer information på domstolens hemsida; https://www.domstol.se/solna-tingsratt/amnen/kallad-till-domstol/

https://www.domstol.se/svea-hovratt/amnen/kallad-till-domstol/Att-vittna/