BOJ Västerort

Brottsofferjouren i Västerort  är en ideell förening med knappt 90 medlemmar. Av dessa deltar cirka 35 direkt i verksamheten som volontärer på olika sätt. Drygt hälften är stödpersoner som ger stöd och hjälp till brottsutsatta. Föreningen har tre anställda, en verksamhetsledare och två samordnare.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets hjälpinsatser. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i vårt upptagningsområde, Brottsoffermyndigheten och sponsorer samt genom medlemsavgifter. Brottsofferjouren Västerort är medlem i Brottsofferjouren Sverige och uppfyller minimikraven för en brottsofferjour.

Som alla ideella föreningar har Brottsofferjouren i Västerort en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ansvar är att genomföra de beslut som årsmötet fattat. Styrelsen har möten cirka en gång i månaden. Ledamöter i föreningens styrelse 2023 är:

Elena Grgic, ordförande

Sadia Dost, vice ordförande

Ulrika Jones, kassör

Åsa Elmroth, sekreterare

Samar Jabbar, ledamot

Jennie Waldelius, ersättare

Vill ni komma i kontakt med någon från styrelsen går det bra att maila till kontakt@vasterort.boj.se