08-89 70 00, 0728-57 02 35 ( sms )

Huvudrubriker

Om oss

Brottsofferjouren i Västerort  är en ideell förening med knappt 90 medlemmar. Av dessa deltar cirka 25 direkt i verksamheten som volontärer på olika sätt. Drygt hälften är stödpersoner som ger stöd och hjälp till brottsutsatta. Föreningen har två anställda, en verksamhetsledare och en assisterande samordnare.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets hjälpinsatser. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i vårt upptagningsområde, Brottsoffermyndigheten och sponsorer samt genom medlemsavgifter. Brottsofferjouren Västerort är medlem i Brottsofferjouren Sverige och uppfyller minimikraven för en brottsofferjour.

Som alla ideella föreningar har Brottsofferjouren i Västerort en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ansvar är att genomföra de beslut som årsmötet fattat. Styrelsen har möte en gång i månaden. Ledamöter i föreningens styrelse 2017 är:

Gerd Henricson, ordförande

Sofie Engström, vice ordförande

Martin Johansson, kassör

Linda Eriksson, ledamot

Jehona Behramaj, ledamot

Faima Mohamand, ersättare

Marie Widerberg, ersättare

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.